[Laravel 5.x ] Cài đặt và chạy ứng dụng “Hello Word” Phần 2

   Laravel 5.x căn bản |   20-06-2016 |   896

Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt laravel 5.2 một cách thủ công thành công 100% và đơn giản nhất. Hôm nay mình sẽ đề cập tiếp các vấn đề như sau :

  1. Remove public ở đường dẫn
  2. Chạy ứng dụng đầu tiên Hello Word

I. Remove public từ đường dẫn ứng dụng

  • Ở bài trước chúng ta đã cài đặt thành công laravel 5.2 với đường dẫn ứng dụng : http://localhost/laravel5/training/public/ bây giờ tôi muốn chạy http://localhost/laravel5/training thì phải như thế nào ?

Cũng khá đơn giản từ thư mục training bạn truy cập vào thư mục public . Ở đây bạn quan tâm tới 2 file

  • .htaccess
  • index.php

Bạn hãy di chuyển file này ra thư mục gốc training  và cần chỉnh sửa như sau

  • Đối với .htaccess bạn giữ nguyên không thay đổi
  • Đối với file index.php  mở và tìm đến dòng số 22 :

Thay đổi dòng số 22:

Và tiếp tục tìm đến dòng số 36 có nội dung như sau :

Thay đổi nội dung dòng số 36:

Save file index.php và chạy lại đường dẫn như sau :

và đã thành công :

II. Chạy ứng dụng Hello Word

  • Trước khi chạy ứng dụng Hello Word chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua các thư mục có trong laravel

 

Tạo ứng dụng đầu tiên

  • Tạo Controller HelloController

Mở command line và gõ lệnh :

Mở file:  HelloController.php

Có nội dung :

Tạo 1 action :

Và đầy đủ là :

Tiếp đến cấu hình đường dẫn trong routes.php (app->Http->routes.php);

Và chạy đường dẫn :

Kết quả như sau :

Ở bài viết này chúng ta hiểu được.

+ Làm thế nào remove public từ đường dẫn

+ Hiểu sơ về cấu trúc thư mục trong Laravel

+ Tạo và chạy ứng dụng hello word

Bài sau chúng ta Tìm hiểu Controller trong Laravel

[Laravel 5.x ] Cài đặt và chạy ứng dụng “Hello Word” Phần 2
1.67 (33.33%) 36 votes
Từ khóa : ,