[ Laravel ] Giới thiệu chung

   Laravel 5.x căn bản |   12-06-2016 |   651

Giới thiệu chung

Laravel Framework , vừa chỉ ra mắt vào cuối tháng 5 – 2013. Tuy vậy, PHP Framework này đã nhanh chóng có được một cộng đồng rất lớn trong thế giới các Framework của ngôn ngữ lập trình PHP. Vậy tại sao, framework này lại được đông đảo các lập trình viên đón nhận ?.

Sau gần 1 năm thống kê vào tháng 8 năm 2014, Laravel Framework được xem như là một dự án PHP phổ biến nhất trên Github kể đến bây giờ laravel có version 5.2

2. Tính năng cơ bản của Laravel FW

 • Bundles : Ở laravel phiên bản 3.x, cung cấp một hệ thống đóng gói các module, với rất nhiều tính năng đi kèm.
 • Composer : Ở laravel phiên bản 4.x, được sử dụng như một công cụ quản lý với tính năng như thêm các gói cài đặt, các chức năng PHP phụ trợ cho Laravel có trong kho Packagist.
 • Eloquent ORM (object relation mapping) : ánh xạ các đối tượng và quan hệ cơ sở dữ liệu, cung cấp các phương thức nội bộ để thực thi đồng thời cũng bổ sung các tính năng hạn chế về mối quan hệ giữa các đối tượng cơ sở dữ liệu. Eloquent ORM trình bày các bảng trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các lớp, cung cấp thêm lựa chọn truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp mới mẻ hơn, chuyên nghiệp hơn.
 • Application logic : Là một phần của phát triển ứng dụng, được sử dụng bởi bộ điều khiển controllers.
 • Routes : Định nghĩa mối quan hệ giữa các đường dẫn (url), các liên kết (link) . Khi một liên kết được tạo ra bằng cách sử dụng tên của routes, thì một định danh liên kết thống nhất sẽ được tạo ra bởi laravel.
 • Restful Controller : cung cấp các tùy chọn để tách các logic phía sau các request HTTP POST, GET
 • Class auto loading : cung cấp việc tải tự động các class trong PHP, mà không cần include các class vào. Tùy thuộc vào yêu cầu các class cần thiết sẽ được nạp vào, hạn chế các class không cần thiết.
 • View : chưa các mã html, hiển thị dữ liệu được chỉ định bởi controller
 • Migrations : cung cấp một hệ thống kiểm soát các phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu (database cheme), làm cho web ứng dụng có khả năng tương tác phù hợp những thay đổi logic, các đoạn  code của ứng dụng và những thay đổi cần thiết trong việc bố trí cơ sở dữ liệu, triển khai nới lỏng và cập nhật các ứng dụng.
 • Unit Testing : đóng một vai trò quan trọng trong Laravel, Unit testting chứa rất nhiều các hệ thống unit testing, giúp phát hiện và ngăn chặn lỗi trong khuôn khổ nhất định. Unit Testing có thể được chạy thông qua tiện ích command-line.
 • Automatic pagination : Tính năng tự động phân trang được tích hợp vào Laravel giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ thực hiện phân trang so với các phương pháp thông thường.

Trước hết, sự tinh tế của Laravel nằm ở chỗ bắt kịp được xu hướng công nghệ mà điểm nhấn ở đây là các tính năng mới trong các phiên bản PHP 5.3 trở lên. Điều đó được thể hiện qua khái niệm namespace, composer, closure và rất nhiều những tiêu chuẩn trong design pattern được áp dụng trên nền tảng framework này. Đồng thời, với cách hướng dẫn đơn giản và dễ tiếp cận giống với Codeigniter Framework đã khiến người dùng thích ngay từ lần đầu “hẹn hò” với framework này.

Laravel  cũng có sự tích hợp của một phần trong thư viện symfony và áp dụng triệt để mô hình ORM với khái niệm liên quan đến Eloquent class. Đồng thời, nó cũng giải quyết được những vấn đề mà các framework khác đang mắc phải. Chẳng hạn như master layout, mô hình xử lý với ORM, event model,….

[ Laravel ] Giới thiệu chung
5 (100%) 2 votes
Từ khóa :