[ WordPress ] WP Query và Loop

Query (truy vấn) là một thuật ngữ hay dùng nhất trong WordPress để chỉ các truy vấn gửi đến cơ sở dữ liệu (database) để lấy thông tin của Post (hoặc Page, hoặc bất cứ một cái gì). Nếu giải […]

Xem bài viết

Composer là gì ?

Composer là gì ? Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project của bạn sử dụng, bạn chỉ cần khai báo nó, composer sẽ tự động tải code của các thư viện, […]

Xem bài viết

[ Laravel ] Giới thiệu chung

Giới thiệu chung Laravel Framework , vừa chỉ ra mắt vào cuối tháng 5 – 2013. Tuy vậy, PHP Framework này đã nhanh chóng có được một cộng đồng rất lớn trong thế giới các Framework của ngôn ngữ lập […]

Xem bài viết