[CodeIgniter 3.x] Quy trình làm việc View CodeIgniter

   Codeigniter 3.x |   12-06-2016 |   743

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu controller codeigniter như thế nào rồi phải không ? Hôm nay tìm hiểu quy trình làm việc View Codeigniter như thế nào. Nội dung trong bài viết này bao gồm:

 • Giới thiệu View Codeigniter
 • Tạo mới View và Loading View
 • Truyền dữ liệu sang View
 • Phân cấp thư mục trong View

1. Giới thiệu View Codeigniter

– Trước khi làm việc trên View, trước tiên chúng ta cần hiểu View là gì và cũng như vai trò View ?

View có thể được hiểu là những phần mà người dùng ứng dụng của các bạn tạo ra  thấy được, tương tác được giữa hệ thống và người dùng ví dụ như: hình ảnh, biểu mẫu, kích thước, kiểu chữ, giao diện,…Tóm lại cái gọn lại là những gì mà chúng ta làm cho người sử dụng tương tác được.

2. Tạo mới View và Loading View

– Để tạo mới 1 View bạn vào thư mục application/views. Trong ví dụ này mình sẽ tạo 1 view có tên là blogview.php với nội dung như sau:

– Vậy để làm sao chúng ta có thể gọi view đó ra sử dụng ? Điều này hoàn toàn đơn giản các bạn ơi . Chúng ta cần tuân theo quy tắc như sau :

Trong đó name là tên view các bạn đặt trong application/views

Ví dụ 1 :

Mình sẽ tạo 1 controller Blog.php với nội dung như sau:

– Và 1 view có nội dung như sau :

Cuối cùng các bạn chạy đường dẫn : http://localhost/CI3/blog chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau : Đây là nội dung trong View

3 .Truyền dữ liệu sang View

Vậy trong trường hợp ta muốn truyền tham số từ controller ra view thì sao ?. Để truyền tham số từ controller ra view ta dùng quy tắc sau:

Trong đó :

 • name : là tên view
 • $data được xem là 1 biến chứa các giá trị mà chúng ta muốn truyền.

Một lưu ý cần nhớ là đối dữ liệu truyền về cho view, chúng ta phải đặt chúng dưới dạng 1 phần tử mảng.

Để dễ hình dung hơn chúng ta cùng đến với ví dụ 2 như sau

Controller Blog.php với action show()

Tại view chúng ta có nội dung như sau :

Các bạn cùng chạy đường dẫn như sau : http://localhost/CI3/blog/show và nhận được kết quả như mong muốn mà thôi

4. Phân cấp thư mục trong View

– Việc phân cấp trong thư mục trong View giúp các bạn lập trình dễ dàng quản lý cũng như chỉnh sửa hơn. Bạn có thể phân cấp ra nhiều thư mục nhưng thiết nghĩ chúng ta chỉ nên tạo ra 2 đến 3 cấp thư mục mà thôi

Ví dụ tôi có thư mục admin trong thư mục admin tôi phân cấp ra thêm 1 thư mục nữa có tên là articles

 1. application/views/admin
 2. application/views/admin/articles
 3. application/views/admin/articles/create.php ( View tên create.php chứa biểu mẫu form nhập bài viết)
 4. application/views/admin/articles/update.php ( View tên update.php chứa biểu mẫu form chỉnh sửa bài viết)
 5. application/views/admin/articles/index.php ( View tên index.php hiển thị danh sách bài viết)

Kết thúc :

Kết thúc bài viết này hy vọng mình sẽ giúp chút ít cho các bạn hiểu về view rồi nhé. Bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn đến quy trình làm việc trên Model như thế nào ? Phần Model này cũng rất quan trọng hy vọng bạn các bạn sẽ quan tâm.

[CodeIgniter 3.x] Quy trình làm việc View CodeIgniter
3.75 (75%) 4 votes
Từ khóa : ,