[ Laravel ]Quy trình xử lý dữ liệu trong Laravel

   Laravel 5.x căn bản |   12-06-2016 |   1221

Trong tất cả các FW hiện nay như: CodeIgniter FW, Zend FW: Khi người dùng gửi một Request lên Server . Tại đây Routing có nhiệm vụ sẽ phân tích các Request gửi lên sẽ gọi Controllernào thì Routing sẽ đẩy sang Controller đó. Tại Controller đó sẽ phân xem Request người dùng đó có thao tác với cơ sở dữ liệu (Database) hay không ? Nếu có sẽ gọi tới Model và trả lại dữ liệu cho Controller Controller sẽ đẩy dữ liệu trả về cho View để người dùng xem kết quả.

Như vậy ở ví dụ dưới chúng ta chỉ cần xuất ra màn hình dòng text ‘ Controller: News – Action : getIndex “. Khi chúng ta gửi request http://localhost/laravelfw/news ngay lập tức Routing tiếp nhận request đó sẽ gọi tới Controller nào. Controller thấy request không có nhu cầu làm việc với CSDL và nó lập tức trả lại kết quả “Controller: News – Action : getIndex” về phía người dùng.

Để có thể hiểu sâu hơn ta có 1 chức năng Đăng Nhập

– Khi các bạn gọi chức năng Đăng Nhập ngay lập tức Request đó. Ngay lúc đó Routing đúng ra nhận Request gửi lên và đẩy sang Controller và Controller sẽ trả về cho các bạn một Formđăng nhập. Khi các bạn Submit Form gửi Request lên Routing tiếp nhận và gửi sang Controller . Controller sẽ gửi các thông tin đăng nhập sang Model để xử lý dữ liệu. Nếu đúng thì return cho Controller True hoặc sai là False và Controller trả về View phía người dùng bạn đăng nhập có hợp lệ hay không .

Như vậy các bạn đã hình dung ra Quy Trình Xử Lý Dữ Liệu như thế nào rồi phải không ? Điều chú ý ở đây là Route là Laravel FW không chỉ có nhiệm vụ đẩy Request của người dùng mà nó có thể đúng là Xứ Lý request của người dùng mà không cần thông qua Controller: có nghĩa là Route có thể làm việc trực tiếp với Model hay với View.

Trong bài viết tiếp theo mình sẽ giúp các bạn Tìm hiểu về Route trong Laravel FW, các bạn sẽ thấy rõ sức mạnh là Laravel FW

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Trong quá trình viết bài không thể không có những sơ xuất về ngôn từ…hay kiến thức. Mong các bạn góp ý và bỗ sung trên tinh thần “Chia Sẻ – Học Hỏi ” lẫn nhau.

Ví dụ :

1. Laravel 4 : Bạn vào thư mực app->controller : Bạn tạo 1 controller NewsController.php với nội dung ở sau đây

2. Tiếp đến bạn cần phải khai báo trong Route để gọi Controller: News và Action : getIndex()

 

[ Laravel ]Quy trình xử lý dữ liệu trong Laravel
4.4 (88%) 5 votes
Từ khóa :